TEAM 1 (FSGT 1er & 2ème / FFC Pass D1 - D2)

- CELERAULT Adrien (0 course / 0 cyclosportive /  CLM / 0 rallye)

 

- CHIRAT Gilbert (0 course / 0 cyclosportive /  CLM / 0 rallye)   

 

- LALA Régis (0 course / 0 cyclosportive /  CLM / 0 rallye)  

 

 TEAM 2 (FSGT 3ème catégorie / FFC Pass D3 - D4)

- CARPENTIER Patrick (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM /  rallye)

 

- DE LORENZO Eric (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- DUMONT Patrick (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- PEDRO Duarte (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

TEAM 3 (FSGT 4ème catégorie)

- ALAMERCERY Sylvain (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- CLERET Frédéric (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- JACQUET Thierry (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

- LAGER Raphaël (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

- PHILIPPON Jules (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- PLASSARD Yoann (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- SERAPHIN Thierry (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- VAURES Laurent (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

TEAM 4 (FSGT 5ème catégorie)  

- BOUYSSONIE Thierry (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- CEDENILLIA José (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

 

- HALUPKA Frédéric (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)

- PETIT Daniel (0 course / 0 cyclosportive / 0 CLM / 0 rallye)


 

MEMBRE SANS LICENCE SPORTIVE